Privacyverklaring

Privacyverklaring Verliefdopjebedrijf.nl

Laatst bijgewerkt: 21-7-2023

Welkom bij Verliefdopjebedrijf.nl, een recruitment marketingbureau dat gespecialiseerd is in het verbinden van talentvolle kandidaten met toonaangevende werkgevers. Bij Verliefdopjebedrijf.nl hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, delen en beschermen.

Verzamelde informatie

We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die u vrijwillig verstrekt wanneer u onze website bezoekt, u aanmeldt voor onze diensten, solliciteert op een vacature of op andere manieren met ons communiceert. Deze gegevens kunnen onder meer uw naam, contactgegevens, cv, werkervaring, opleiding en andere relevante informatie omvatten die u ons verstrekt.

Gebruik van informatie

De verzamelde informatie wordt gebruikt om:

  • Uw sollicitatie en interesse in onze diensten te verwerken en te beheren.
  • U op de hoogte te stellen van relevante vacatures en carrièremogelijkheden.
  • Uw profiel te matchen met passende vacatures.
  • Onze diensten te verbeteren en te personaliseren.
  • Contact met u op te nemen om te reageren op uw vragen en verzoeken.

Delen van informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming delen met derden, behalve in de volgende gevallen:

Met potentiële werkgevers om uw sollicitatie te presenteren.

Met onze vertrouwde partners en dienstverleners die namens ons bepaalde taken uitvoeren, zoals gegevensverwerking en klantondersteuning. Deze partijen hebben alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan vertrouwelijkheid.

In overeenstemming met de wet, een gerechtelijk bevel of om onze rechten te beschermen.

Beveiliging van gegevens

Bij Verliefdopjebedrijf.nl nemen we de beveiliging van uw persoonlijke gegevens serieus. We treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik, wijziging of openbaarmaking.

Bewaartermijn van gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om:

  • Toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en een kopie ervan te ontvangen.
  • Onjuiste gegevens te corrigeren of onvolledige gegevens aan te vullen.
  • Uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen, tenzij er een wettelijke grond bestaat om ze te behouden.
  • Bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.
  • Uw toestemming voor gegevensverwerking op elk moment in te trekken.

Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u op de hoogte stellen via onze website of andere passende communicatiekanalen.

Voor vragen, verzoeken of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via [contactgegevens].

Bedankt voor het vertrouwen in Verliefdopjebedrijf.nl. We kijken ernaar uit om u te ondersteunen bij het realiseren van uw professionele ambities.